Heb je een foto zonder licentie verspreid? welke verhaalsmogelijkheden zijn er in het geval van vervolging?

door | feb 29, 2024 | Wettelijk | 0 Reacties

Het gebruik van een afbeelding of foto zonder licentie kan leiden tot juridische stappen. Zelfs als de risico’s aanzienlijk kunnen zijn, zijn er rechtsmiddelen beschikbaar om de onrechtmatige acties van bepaalde daders te beperken.

De risico’s van het verspreiden van een afbeelding zonder licentie

alle beelden man die hoed schort draagtHet gebruik van een afbeelding zonder de juiste licentie kan een inbreuk vormen op het auteursrecht of dat van de wettelijke eigenaar van de afbeelding. Dit kan leiden tot juridische stappen met boetes of zelfs schadevergoedingen wegens inbreuk op intellectueel eigendom.

Als u de licentie van een afbeelding niet respecteert wanneer deze wordt verspreid, kan de houder van het auteursrecht verzoeken om de afbeelding te verwijderen. In een professionele context kan dit een echte bron van problemen zijn, vooral wat betreft de reputatie van je bedrijf als het wordt beschuldigd van plagiaat of inbreuk op het auteursrecht. E-reputatie is essentieel voor professionals. Als dit wordt bereikt, kunnen klanten hun vertrouwen verliezen.

In het geval van een inbreuk op het auteursrecht kan de overtreder worden verplicht om een boete te betalen of zelfs een schadevergoeding om de houder van het auteursrecht te compenseren voor geleden verliezen. Deze financiële sancties kunnen aanzienlijk zijn en een negatieve invloed hebben op de financiën van een bedrijf. Het probleem kan nog dramatischer zijn als je deze afbeelding in een privécontext gebruikt en de juridische procedure je persoonlijke middelen in gevaar brengt.

De wet beschermt auteursrecht

Auteursrecht op foto’s wordt beschermd door artikelen L111-1 en volgende van de Franse wet op intellectueel eigendom (CPI). Deze wetgeving legt de basis voor de bescherming van beelden:

  • Afbeeldingen, foto’s en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermde werken.
  • Auteurs kunnen bepalen onder welke voorwaarden hun werken mogen worden geëxploiteerd.
  • De auteur kan het gebruik van zijn werk beperken, bijvoorbeeld tot niet-commercieel gebruik.

Het niet naleven van de wetgeving met betrekking tot het auteursrecht op afbeeldingen kan leiden tot een boete van maximaal 300.000 euro en een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

Een foto verspreiden zonder licentie: een gemakkelijke fout om te maken

1190350222476460042 kleinDankzij de vele gratis beeldbanken, waaronder Google Images, is het eenvoudig om een afbeeldingslicentie te schenden. De voorbeelden zijn legio: een foto kopiëren van een zoekmachine, een foto hergebruiken die op een website is geplaatst, foto-inhoud gebruiken die op een perssite is gepubliceerd, enz.

Het is belangrijk om te begrijpen dat vrij-toegankelijke foto’s niet gebruikt kunnen worden voor persoonlijke of professionele doeleinden zonder toestemming van de auteur. Zelfs als de eigenaars van deze inhoud niet altijd reageren op dit hergebruik, zijn de risico’s in het geval van juridische procedures zeer ontmoedigend. Steeds meer auteurs stappen zelfs naar de rechter om schadevergoeding te eisen voor misbruik of inbreuk.

Beroep bij gerechtelijke procedures

De auteurs van bepaalde inhoud aarzelen niet om gebruikers zonder licentie te bedreigen met formele kennisgevingen op een zeer dwingende toon. De brieven herinneren je aan de wet en vragen je om zo snel mogelijk een vergoeding te betalen of anders gerechtelijke stappen te ondernemen. Het is raadzaam om contact op te nemen met een advocaat, omdat de basis voor deze claims soms kan worden aangevochten.

ia beeldcreatie door uw innovatie en design webbureauDe auteur kan zich alleen beroepen op inbreuk als de foto origineel is. Jurisprudentie stelt dat foto’s of afbeeldingen niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden tenzij ze origineel zijn. Je moet je er ook van bewust zijn dat een auteur geen inbreuk kan bewijzen door simpelweg een screenshot te maken. Dit heeft geen juridische waarde tenzij het wordt uitgevoerd onder toezicht van een deurwaarder.

Er moet ook rekening worden gehouden met de context. Als de afbeelding die het onderwerp is van de procedure gepubliceerd is op een persoonlijke website of blog, zonder enig commercieel doel, is de inbreukclaim niet noodzakelijk legitiem.

Als de inhoud slechts korte tijd op uw site stond nadat u zich bewust werd van de auteursrechtenkwesties, kan het verzoek van de eigenaar worden afgewezen door de gerechtelijke instantie. Tot slot is het in sommige gevallen, wanneer de afbeelding of foto ingrijpend is bewerkt, mogelijk om aangifte te doen van namaak.

Als je een foto zonder licentie hebt gebruikt, raden we je aan deze zo snel mogelijk van je site of blog te verwijderen. Als je vervolgd wordt, is het raadzaam om contact op te nemen met een advocaat die gespecialiseerd is in dit gebied om te profiteren van zijn of haar expertise. Voor meer gemoedsrust kun je het beste gespecialiseerde beeldbanken gebruiken.