Kunstmatige intelligentie en de invloed ervan op de wereld van de beeldende kunst

door | jun 4, 2024 | Technologie en innovatie | 0 Reacties

De afgelopen jaren heeft kunstmatige intelligentie (AI) zijn stempel gedrukt op verschillende werkterreinen, waaronder de beeldende kunst. Het is erin geslaagd dit veld te transformeren door nieuwe perspectieven te openen voor kunstenaars, verzamelaars en culturele instellingen. In dit artikel onderzoeken we hoe AI bijdraagt aan een revolutie in de wereld van de beeldende kunst.

Kunst maken met behulp van AI

AI-gebaseerde tools bieden kunstenaars een oneindige bron van creativiteit. Verschillende algoritmen maken het nu mogelijk om originele kunstwerken te maken door verschillende technieken en stijlen te combineren. Het gebruik van convolutionele neurale netwerken (CNN) en generatieve adversariële netwerken (GAN) heeft bijvoorbeeld geleid tot de creatie van digitale schilderijen die lijken op traditionele kunstwerken.

Stijloverdracht en DeepArt

Stijloverdracht is een van de populairste toepassingen van AI bij het maken van kunst. Met platforms zoals DeepArt kunnen gebruikers twee afbeeldingen samenvoegen om een nieuw kunstwerk te maken. Het algoritme analyseert de stilistische kenmerken van de ene afbeelding en past deze toe op de andere, terwijl de inhoud van de laatste behouden blijft. Deze techniek biedt oneindig veel creatieve mogelijkheden door stijlen van verschillende kunstenaars en tijdperken te mengen.

AI kan ook afbeeldingen vanuit het niets genereren. GAN’s zijn bijvoorbeeld in staat om portretten, landschappen of objecten te creëren op basis van duizenden bestaande voorbeelden. Deze algoritmen leren de visuele kenmerken van de trainingsafbeeldingen te reproduceren en genereren vervolgens nieuwe werken. Dit proces stelt kunstenaars in staat om nieuwe creatieve horizonten te verkennen door hun eigen gevoeligheden te combineren met de mogelijkheden van AI.

Kunstverkoop gecreëerd door AI

Naast artistieke creatie heeft AI ook een impact op de kunstmarkt. Kunstwerken gemaakt door AI trekken steeds meer belangstelling van verzamelaars en culturele instellingen. Er zijn al verschillende veilingen gehouden voor stukken die door algoritmen zijn gemaakt, wat getuigt van de opkomst van een nieuw segment op de kunstmarkt.

De succesvolle verkoop van het portret van Edmond de Belamy

In 2018 verkocht veilinghuis Christie’s een portret gemaakt door een algoritme ontworpen door het Franse collectief Obvious. Het portret van Edmond de Belamy, dat een fictieve man voorstelt, werd verkocht voor $432.500, ongeveer 60 keer de oorspronkelijke schatting. Deze gebeurtenis markeerde een keerpunt in de erkenning van AI als een nieuwe vorm van artistieke expressie.

Verkoop van digitale werken en niet-fungibele tokens (NFT)

De opkomst van blockchaintechnologieën en niet-fungibele tokens (NFT) biedt ook nieuwe mogelijkheden voor met AI gemaakte kunstwerken. Deze kunnen worden getoken in de vorm van NFT’s, waardoor hun authenticiteit en zeldzaamheid worden gegarandeerd. Er zijn verschillende platforms voor de verkoop van digitale kunst ontstaan, wat de groeiende interesse in deze nieuwe vormen van artistieke expressie weerspiegelt.

Analyse en voorspelling van de kunstmarkt dankzij AI

Tot slot wordt AI ook gebruikt om trends op de kunstmarkt te analyseren en te voorspellen. Met behulp van machinaal leren en natuurlijke taalverwerking zijn algoritmen in staat om historische verkoopgegevens van kunst te bestuderen en de factoren te bepalen die van invloed zijn op hun prijzen.

De waarde van kunstwerken schatten

AI-algoritmes kunnen experts helpen bij het schatten van de waarde van een kunstwerk, rekening houdend met elementen zoals stijl, periode, herkomst of staat van conservering. Deze toepassing van AI zou een revolutie teweeg kunnen brengen in het beroep van kunstkenner, door schattingen nauwkeuriger en minder subjectief te maken.

AI biedt ook de mogelijkheid om artistieke trends door de tijd heen in kaart te brengen en te anticiperen op hun evolutie. Door kunstmarktgegevens te analyseren kunnen algoritmes opkomende bewegingen detecteren en voorspellen welke kunstenaars of stijlen in de toekomst populair zullen zijn. Dit soort hulpmiddelen kan nuttig zijn voor verzamelaars, galeriehouders en culturele instellingen die hun aankopen willen aanpassen aan veranderingen in de markt.

Tot slot

Concluderend kan worden gesteld dat kunstmatige intelligentie de wereld van de beeldende kunst ingrijpend verandert en nieuwe perspectieven biedt voor artistieke creatie, de kunstmarkt en trendanalyse. AI is nu een belangrijke speler op dit gebied en het zal interessant zijn om te zien hoe het de beeldende kunst de komende jaren verder vorm zal geven.