Czy rozpowszechniłeś nielicencjonowane zdjęcie? Jakie środki odwoławcze są dostępne w przypadku oskarżenia?

utworzone przez | lut 29, 2024 | Prawne | 0 komentarzy

  • All Images
  • 5
  • Blog
  • 5
  • Prawne
  • 5
  • Czy rozpowszechniłeś nielicencjonowane zdjęcie? Jakie środki odwoławcze są dostępne w przypadku oskarżenia?

Korzystanie z obrazu lub zdjęcia bez licencji może prowadzić do podjęcia kroków prawnych. Nawet jeśli ponoszone ryzyko może być znaczne, istnieją środki zaradcze, które mogą ograniczyć nieuczciwe działania niektórych sprawców.

Ryzyko związane z rozpowszechnianiem wizerunku bez licencji

Wszystkie zdjęcia mężczyzna w kapeluszu fartuchWykorzystanie zdjęcia bez odpowiedniej licencji może stanowić naruszenie praw autorskich lub praw właściciela zdjęcia. Problem ten może prowadzić do działań prawnych skutkujących grzywnami, a nawet wypłatą odszkodowań za naruszenie praw własności intelektualnej.

Jeśli użytkownik nie przestrzega licencji na obraz podczas jego rozpowszechniania, właściciel praw autorskich może zażądać jego usunięcia. W kontekście zawodowym może to być prawdziwym źródłem problemów, szczególnie jeśli chodzi o reputację firmy, jeśli zostanie ona oskarżona o plagiat lub naruszenie praw autorskich. E-reputacja jest niezbędna dla profesjonalistów. Jeśli zostanie to osiągnięte, może dojść do utraty zaufania ze strony klientów.

W przypadku naruszenia praw autorskich, sprawca może zostać zobowiązany do zapłaty grzywny lub nawet odszkodowania w celu zrekompensowania właścicielowi praw autorskich poniesionych strat. Te kary finansowe mogą być znaczące i mieć negatywny wpływ na finanse firmy. Problem może być jeszcze bardziej dramatyczny, jeśli wykorzystasz ten wizerunek w kontekście prywatnym, a postępowanie sądowe zagrozi Twoim osobistym zasobom.

Prawo chroni prawa autorskie

Prawa autorskie do zdjęć są chronione przez artykuły L111-1 i następne francuskiego Kodeksu Własności Intelektualnej (CPI). Przepisy te kładą podwaliny pod ochronę wizerunku:

  • Obrazy, zdjęcia i rysunki są utworami chronionymi prawem autorskim.
  • Autorzy są w stanie określić warunki, na jakich ich utwory mogą być wykorzystywane.
  • Autor może ograniczyć wykorzystanie swojej pracy, na przykład do użytku niekomercyjnego.

Nieprzestrzeganie przepisów regulujących prawa autorskie do wizerunku może skutkować grzywną w wysokości do 300 000 euro i karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Rozpowszechnianie zdjęć bez licencji: łatwy do popełnienia błąd

1190350222476460042 małyDzięki wielu darmowym bankom zdjęć, w tym Google Images, łatwo jest naruszyć licencję na obraz. Przykładów jest mnóstwo: kopiowanie zdjęcia z wyszukiwarki, ponowne wykorzystanie zdjęcia opublikowanego na stronie internetowej, wykorzystanie treści zdjęcia opublikowanego na stronie prasowej itp.

Ważne jest, aby zrozumieć, że zdjęcia w wolnym dostępie nie mogą być wykorzystywane do celów osobistych lub zawodowych bez zgody autora. Nawet jeśli właściciele tych treści nie zawsze reagują na takie ponowne wykorzystanie, ryzyko poniesione w przypadku postępowania sądowego jest dość zniechęcające. W rzeczywistości coraz więcej autorów wnosi do sądu roszczenia o odszkodowanie za niewłaściwe wykorzystanie lub naruszenie.

Regres w przypadku postępowania sądowego

Autorzy niektórych treści nie wahają się grozić nielicencjonowanym użytkownikom formalnymi powiadomieniami, które używają bardzo stanowczego tonu. Pisma te przypominają o obowiązującym prawie i proszą o jak najszybsze uiszczenie opłaty lub podjęcie kroków prawnych. Wskazane jest skontaktowanie się z prawnikiem, ponieważ podstawa tych roszczeń może być czasami kwestionowana.

Tworzenie wizerunku przez agencję innowacji i projektowania stron internetowychAutor może powołać się na naruszenie tylko wtedy, gdy zdjęcie jest oryginalne. Orzecznictwo stanowi, że zdjęcia lub obrazy nie mogą być chronione prawami autorskimi, chyba że są oryginalne. Należy również pamiętać, że autor nie może udowodnić naruszenia po prostu wykonując zrzut ekranu. Nie ma to żadnej mocy prawnej, chyba że jest przeprowadzane pod nadzorem komornika.

Należy również wziąć pod uwagę kontekst. Jeśli zdjęcie będące przedmiotem postępowania zostało opublikowane na osobistej stronie internetowej lub blogu, bez żadnego celu komercyjnego, roszczenie o naruszenie niekoniecznie jest uzasadnione.

Jeśli treść była obecna w witrynie tylko przez krótki czas po tym, jak dowiedziałeś się o kwestiach związanych z prawami autorskimi, wniosek właściciela może zostać odrzucony przez organ sądowy. Wreszcie, w niektórych przypadkach, gdy obraz lub zdjęcie zostało w znacznym stopniu przerobione, możliwe jest zgłoszenie przestępstwa podrabiania.

W przypadku użycia nielicencjonowanego zdjęcia zalecamy jak najszybsze usunięcie go z witryny lub bloga. Jeśli jesteś ścigany, wskazane jest skontaktowanie się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, aby skorzystać z jego wiedzy. Dla większego spokoju należy korzystać ze specjalistycznych banków zdjęć.