GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

3

Artikel 1 – Formål og anvendelsesområde

Disse generelle salgsbetingelser (GTCS) udgør grundlaget for det kommercielle salg og forelægges systematisk for hver køber til validering, før de kan afgive en ordre.

De generelle salgsbetingelser, der er beskrevet nedenfor, beskriver SAS WEABLE’s og kundens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salg af produkter.

Enhver accept af tilbuddet/ordreformularen, herunder klausulen “Jeg anerkender, at jeg har læst og accepterer de vedhæftede generelle salgsbetingelser”, indebærer købers uforbeholdne accept af disse generelle salgsbetingelser.

Artikel 2: Tjenesterne

SAS WEABLE tilbyder en række tjenester via sin platform.

Artikel 2.1 – Brugerdefineret billedgenerering

SAS WEABLE tilbyder sine brugere en skræddersyet billedgenereringsservice. Det betyder, at brugerne kan give specifikke tekstbeskrivelser, som AI’en genererer billeder på baggrund af. Brugeren modtager derefter et udvalg af foreslåede billeder, der svarer til hans eller hendes anmodning. Det skal bemærkes, at disse billeder genereres “som de er”, uden nogen garanti for relevans, kvalitet eller nøjagtighed i forhold til brugerens oprindelige anmodning.

Brugerne kan frit vælge, om de vil købe et eller flere af de genererede billeder. Gebyrer, der gælder for køb af billeder, vil blive tydeligt angivet til brugeren før enhver transaktion.

Artikel 2.2 – Køb af billeder, der er skabt og lagret i billedbanken

SAS WEABLE giver også brugerne adgang til en billedbank, der genereres og fodres af et AI-system (Artificial Intelligence). Denne billedbank er kategoriseret efter forskellige temaer og er i stand til at svare på forespørgsler fra brugerne.

Som en del af denne service giver virksomheden brugerne mulighed for at købe et eller flere billeder efter eget valg ved at vælge dem på platformen.

Artikel 2.3 – Køb af personaliserede billedpakker

SAS WEABLE tilbyder brugerne en service, hvor de kan købe pakker medAI-genererede billeder, der er skræddersyet til deres behov og præferencer. Denne service er struktureret i tre forskellige faser:

Definition af krav: Brugeren specificerer sine kriterier og præferencer, såsom tema, stil, farvepalet, antal nødvendige billeder og andre specifikke krav. Disse oplysninger omdannes til en anmodning af ChatGPT’s AI.

Billedoprettelse: Efter at have modtaget definitionen af krav genererer platformen de billeder, der svarer til brugerens specifikationer.

Modtagelse af pakke: Inden for 72 timer efter din anmodning modtager brugerne deres pakke med tilpassede billeder, klar til brug til deres projekt. Pakken leveres direkte til brugerens konto på All Images-platformen.

Når en billedpakke købes, får brugeren ret til at bruge alle de billeder, der er inkluderet i pakken. Det er dog vigtigt at bemærke, at SAS WEABLE ikke kan garantere, at alle billederne i en pakke vil være perfekt egnede eller nyttige for alle brugere.

Artikel 2.4 – Integration af eksterne hjemmesider og automatiseret billedgenerering

SAS WEABLE tilbyder en særlig webstedsintegrationstjeneste til automatisk generering af billeder. Denne tjeneste er designet til at levere en kontinuerlig strøm af billeder genereret af kunstig intelligens, specifikt skræddersyet til det tekstlige indhold på brugerens hjemmeside.

Ved at vælge at bruge denne service giver brugeren udtrykkeligt virksomheden ret til at få adgang til og bruge visse oplysninger, der er nødvendige for at muliggøre den automatiserede generering af billeder.

Det er vigtigt at understrege, at brugen af denne tjeneste er underlagt de generelle vilkår og betingelser for brug af API’en til All-Images-tjenesten, som virksomheden er forbundet med.

Brugeren er eneansvarlig for at sikkerhedskopiere data og administrere forbindelsen på passende vis for at minimere risici.

Artikel 3 – Billedgenereringsproces

SAS WEABLE’s billedgenereringstjeneste er baseret på en interaktiv proces, der er optimeret til at give brugeren en personlig oplevelse. Her er de vigtigste faser i processen:

Brugerinput: Først og fremmest indtaster brugeren en anmodning.

Valg af genereringsmuligheder: Brugeren har derefter mulighed for at tilpasse genereringsprocessen yderligere ved at vælge forskellige muligheder, såsom lysforhold, den anvendte kameratype og andre faktorer, der kan påvirke den endelige gengivelse af billedet.

Forespørgselsforfining: På dette trin træder ChatGPT til for at forfine den oprindelige forespørgsel. Det kan dreje sig om at tilføje ekstra detaljer, fjerne tvetydigheder eller andre justeringer, der kan forbedre nøjagtigheden af billedgenereringen.

Overførsel til AI-genereringsmodellen: Når forespørgslen er blevet optimeret, sendes den til AI-genereringsmodellen for at generere billedet.

Billedgenerering: Denne AI behandler derefter anmodningen og genererer det ønskede billede, som derefter returneres til brugeren via SAS WEABLE-platformen.

Artikel 4: Brug af værktøjer til drift af tjenesten.

Artikel 4.1 – Brug af ChatGPT og begrænsning af ansvar

For at kunne tilbyde tjenesten til sine brugere er SAS WEABLE afhængig af ChatGPT, et værktøj til kunstig intelligens udviklet af OpenAI, til at forfine og optimere brugernes billedforespørgsler, før de sendes til den kunstige intelligens, der genererer billederne.

Som mellemmand overfører SAS WEABLE kun brugeranmodninger til ChatGPT og har ingen kontrol, indflydelse eller aktiv deltagelse i behandlingen af disse anmodninger eller i den optimering, der udføres af ChatGPT. Brugeren forstår og accepterer, at SAS WEABLE ikke er i stand til at garantere kvaliteten, nøjagtigheden, relevansen eller den tilfredsstillende karakter af den optimering, der udføres af ChatGPT.

På samme måde påtager SAS WEABLE sig intet ansvar for direkte, indirekte, tilfældige, særlige, følgeskader eller strafskader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge ChatGPT i skabelsesprocessen, medmindre sådanne skader direkte kan tilskrives en fejl begået af SAS WEABLE.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre det værktøj til optimering af forespørgsler, der bruges i oprettelsesprocessen, uden forudgående varsel.

ChatGPT-tjenesten bruges i overensstemmelse med de generelle vilkår og betingelser for OpenAI-platformen, der er tilgængelige nedenfor:

Privatlivspolitik: https://openai.com/policies/privacy-policy

Betingelser for brug: https://openai.com/policies/terms-of-use

Vilkår for brug af plugins og API’er: https://openai.com/policies/plugin-terms

Artikel 4.2 – Brug af IA Image Generation Service og begrænsning af ansvar

For at kunne tilbyde tjenesten til sine brugere er SAS WEABLE afhængig af AI-billedgenereringstjenesten til at behandle brugernes billedanmodninger og generere de tilsvarende billeder.

Som mellemmand sender SAS WEABLE kun brugeranmodninger til

AI Image Generation har ingen kontrol, indflydelse eller aktiv deltagelse i behandlingen af disse anmodninger eller i genereringen af billederne.

Brugeren forstår og accepterer, at SAS WEABLE ikke er i stand til at garantere kvaliteten, nøjagtigheden, relevansen eller den tilfredsstillende karakter af billeder, der er genereret af AI, som ikke er certificeret af SAS WEABLE. Disse billeder leveres “som de er”, og brugen af dem er helt og holdent brugerens ansvar.

WEABLE SAS er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, tilfældige, specielle, følgeskader eller strafskader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge AI-genererede billeder, der ikke er blevet certificeret af WEABLE SAS, medmindre sådanne skader direkte kan tilskrives en fejl fra WEABLE SAS’ side.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til, efter eget skøn og til enhver tid, at ændre udbydere af billedgenereringstjenester uden forudgående varsel.

SAS WEABLE fralægger sig ethvert ansvar i tilfælde af, at der genereres forskudte billeder, og at den leverede AI-billedgenereringsmodel forbydes.

Artikel 5 – Procedurer for indsendelse af anmodninger til IA

Anmodninger” er alle de oplysninger, som brugeren indtaster for at generere billeder.

Udtrykket “anmodning” omfatter :

  • Brugerinput til brugerdefineret billeddesign
  • Definition af krav for at skabe en skræddersyet pakke
  • Alle data, der hentes fra den linkede hjemmeside i tilfælde af automatisk billedgenerering.

Brugeren kan indsende tekstanmodninger til den kunstige intelligens (AI) via den relevante grænseflade på webstedet. Anmodningen skal være formuleret i et klart sprog og må ikke indeholde tvetydige eller misvisende instruktioner.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til at afvise enhver anmodning, der er i strid med gældende love og regler, som krænker tredjeparts rettigheder, som er stødende, ærekrænkende, fornærmende, ulovlig eller upassende på nogen som helst måde, eller som overtræder disse generelle salgsvilkår og -betingelser.

Brugeren forpligter sig til ikke at indsende nogen anmodning, der indeholder fortrolige oplysninger eller personlige data, hverken egne eller tredjeparts. Især må anmodninger ikke indeholde navne, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, CPR-numre, kreditkortnumre, fødselsdatoer eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere en person.

Artikel 4(1) i den generelle forordning om databeskyttelse definerer personoplysninger som følger

“enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter benævnt “den registrerede”); en “identificerbar fysisk person” er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller til et eller flere elementer, der er særlige for denne persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet;”.

Brugeren forpligter sig også til ikke at indsende anmodninger, der indeholder følsomme data eller sundhedsdata.

Brugerne er eneansvarlige for indholdet af de anmodninger, de sender til webstedet. Den skal sikre, at anmodningen er i overensstemmelse med disse generelle salgsbetingelser og alle gældende love og bestemmelser.

SAS WEABLE kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af fejl, udeladelser eller tvetydighed i anmodningen fra brugeren, eller i tilfælde af utilfredsstillende resultater fra AI’s generering af billedet.

Ved at indsende en anmodning til IA giver brugeren SAS WEABLE en ikke-eksklusiv, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge, gemme, vise, reproducere, ændre, skabe afledte værker fra og distribuere indholdet af sin anmodning i forbindelse med driften af webstedet og tjenesten.

Artikel 6: Indkøbsproces

Når du foretager en betaling på hjemmesiden, vil du blive omdirigeret til en side, der opsummerer detaljerne om de produkter, du har valgt, og deres pris. Derefter skal du vælge den betalingsmetode, der passer dig bedst.

Artikel 7 – Bekræftelse af din ordre

Du erklærer udtrykkeligt, at du har læst og accepteret disse generelle salgsbetingelser, før du afgiver din ordre, ved at klikke på en boks, der ikke er markeret som standard. Bekræftelse af din ordre indebærer derfor accept af disse generelle vilkår og betingelser for salg.

Ved at acceptere disse generelle salgsbetingelser accepterer du, at et resumé af dine ordreoplysninger sendes til dig i PDF-format via den e-mailadresse, du indtastede, da du bekræftede din ordre, eller via den e-mailadresse, du indtastede i din kundekonto.

Ved at acceptere disse betingelser accepterer du også, at elektroniske fakturaer vil blive gjort tilgængelige for dig i “.pdf”-format i området Din konto på vores hjemmeside.

Artikel 8 – Priser, betalings- og faktureringsbetingelser

Priserne er dem, der er gældende den dag, ordren afgives. De er denomineret i euro og beregnet eksklusive skat. De vil derfor blive forhøjet med den momssats, der gælder på bestillingsdagen.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til at ændre sine priser til enhver tid. Vi forpligter os dog til at fakturere de bestilte varer til de priser, der er angivet ved registreringen af ordren.

Betaling foretages online af brugeren ved hjælp af Stripe.com’s sikre betalingssystem, med kreditkort eller enhver anden betalingsmetode accepteret af Stripe.com og angivet på webstedet. Brugeren garanterer SAS WEABLE, at han/hun har alle de nødvendige tilladelser til at bruge den valgte betalingsmetode.

Alle betalinger foretages i euro og refunderes ikke, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse generelle salgsbetingelser, eller hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning.

I tilfælde af forsinket betaling forbeholder SAS WEABLE sig ret til at suspendere eller opsige brugerens adgang til tjenesten og til at kræve betaling af de skyldige beløb samt morarenter beregnet til den gældende lovbestemte sats.

SAS WEABLE forbeholder sig også ret til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at inddrive de skyldige beløb, herunder ved retslige skridt. Alle omkostninger forbundet med denne procedure vil blive afholdt af den misligholdende bruger.

Fakturaer vil blive gjort tilgængelige for brugeren på dennes brugerkonto på webstedet. Det er op til brugeren at konsultere og downloade dem til hans/hendes egne administrative eller regnskabsmæssige behov.

Artikel 9 – Overensstemmelse af de genererede billeder

SAS WEABLE forbyder skabelsen af billeder, der indeholder eller opfordrer til ulovlig, ærekrænkende, hadefuld, diskriminerende, voldelig, seksuelt eksplicit eller anden forkastelig adfærd. Det forbyder derfor ethvert billede, der ikke er i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser for salg.

Hvis et billede genereret af AI vurderes til ikke at overholde disse standarder eller regler, forbeholder SAS WEABLE sig retten til at annullere brugerens ordre og fjerne billedet fra webstedet.

I tilfælde af at brugerens ordre annulleres på grund af det genererede billedes manglende overensstemmelse, vil brugeren være berettiget til en tilbagebetaling af det beløb, der er betalt for ordren, medmindre brugeren forsætligt eller uagtsomt har givet oplysninger eller anmodninger, der førte til oprettelsen af et sådant billede.

Tilbagebetalingen vil ske med samme betalingsmiddel, som brugeren brugte til den oprindelige transaktion.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til at rapportere til de kompetente myndigheder om enhver ulovlig eller forkastelig aktivitet, som det opdager i forbindelse med brugerens brug af tjenesten.

Brugeren forpligter sig til ikke at bruge tjenesten til at skabe billeder, der krænker andres rettigheder, gældende love eller regler eller disse generelle vilkår og betingelser for salg.

I tilfælde af overtrædelse af denne forpligtelse er brugeren eneansvarlig og skal holde SAS WEABLE skadesløs for enhver skade eller ethvert tab som følge af denne overtrædelse.

Artikel 10: Entydighed af billeder produceret af IA

Når det handler om at generere billeder ved hjælp af kunstig intelligens (AI), er der to nøgleelementer, der spiller ind: “prompten” og “frøet”. Prompten er den instruktion eller indikation, der gives til AI’en for at guide skabelsen af billedet. Det kan være et ord, en sætning eller en mere detaljeret beskrivelse. Seed er et tilfældigt genereret tal, der bruges til at initialisere AI’ens tilfældighedsgenerator, som har direkte indflydelse på det endelige resultat.

Med udtrykket “unik” mener SAS WEABLE, at hvert billede, der produceres, er specifikt og unikt i forhold til brugerens anmodning og de tilfældigt genererede seed-parametre.

Det er dog vigtigt at bemærke, at denne unikhed er uløseligt forbundet med kombinationen af den specifikke prompt og seed, som brugeren har angivet. Med andre ord, hvis to brugere giver den samme prompt og seed til billedgenereringstjenesten, vil systemet producere identiske eller meget lignende billeder på grund af den underliggende AI-teknologis deterministiske natur.

I denne sammenhæng forpligter virksomheden sig til at bevare det unikke ved hvert billede, der produceres ud fra separate anmodninger. Virksomheden kan dog ikke holdes ansvarlig i tilfælde af, at flere brugere giver de samme instruktioner og frø, hvilket fører til produktion af lignende billeder.

For at maksimere dine billeders unikhed og originalitet opfordrer vi vores brugere til at være så specifikke og detaljerede som muligt, når de definerer deres prompts.

Vi minder dig også om, at det unikke ved et billede ikke giver intellektuelle ejendomsrettigheder til den person, der erhverver det. Billeder genereret af kunstig intelligens kan ikke betragtes som intellektuelle værker og kan derfor ikke beskyttes af ophavsret.

Artikel 11: Formular til anmeldelse af ikke-overensstemmende billeder

Kære bruger, hvis du støder på et billede genereret af vores service, som du mener ikke lever op til vores standarder for kvalitet, nøjagtighed, overholdelse eller har andre problemer, bedes du udfylde denne rapportformular. Din feedback er uvurderlig for os, når vi skal forbedre kvaliteten af vores service.

 

Formular til rapportering af ikke-overensstemmende billeder

 

Felter markeret med en asterisk er obligatoriske.

 

*Navn: [………………………]

 

*Fornavn: [………………………]

 

*E-mailadresse: [………………………]

 

URL eller billedidentifikation (hvis tilgængelig): [………………………]

 

*Beskrivelse af billedet (medtag så mange detaljer som muligt): [………………………]

 

*Detaljeret forklaring på manglende overholdelse (forklar venligst, hvorfor du mener, at billedet ikke overholder kravene): [………………………]

 

* Skærmkopi af det pågældende billede. [Télécharger le fichier]

 

Jeg bekræfter, at oplysningerne i denne formular er korrekte og fuldstændige. Jeg forstår, at falske oplysninger kan resultere i, at min ansøgning bliver afvist.

 

Dato: [………………………]

Underskrift: [………………………]

 

Tak for dit samarbejde,

 

SAS WEABLE-holdet

 

Når du har udfyldt formularen, bedes du sende den til følgende adresse: contact@all-images.ai. Vores team vil undersøge din rapport så hurtigt som muligt og kontakte dig for at informere dig om de foranstaltninger, der er truffet som svar på din anmodning.

Artikel 12 – Certificering af billeder

SAS WEABLE har etableret en certificeringsproces, der udføres af et kvalificeret medlem af teamet, for nogle af de billeder, der genereres af tjenesten. Disse billeder, der er identificeret med et blåt og hvidt logo i øverste højre hjørne af billedet, kaldes “certificerede billeder”.

Formålet med denne gennemgang er at sikre, at disse billeder lever op til høje standarder for kvalitet og overholdelse.

  1. Med hensyn til kvalitet kontrollerer SAS WEABLE, at det genererede billede er klart, veldefineret og ikke indeholder nogen større genereringsfejl.
  2. Med hensyn til overholdelse sikrer SAS WEABLE, at det genererede billede ikke overtræder nogen gældende lov, at det ikke indeholder noget ærekrænkende, stødende, ulovligt eller upassende element, og at det respekterer almindeligt anerkendte etiske og moralske principper.

Hvis et certificeret billede ikke overholder disse standarder, opfordres brugeren til at informere SAS WEABLE. Sidstnævnte forpligter sig til at afhjælpe problemet så vidt muligt, med forbehold for de begrænsninger og udelukkelser, der er angivet i disse generelle salgsbetingelser og i gældende lovgivning.

SAS WEABLE’s ansvar for de billeder, der genereres af tjenesten, er udelukkende begrænset til de certificerede billeder. Alle andre billeder leveres “som de er”, og brugen af dem er helt og holdent brugerens ansvar.

Brugeren anerkender, at certificeringslogoet er et særkende for SAS WEABLE og forpligter sig til ikke at bruge, reproducere eller distribuere det uden forudgående skriftlig tilladelse fra SAS WEABLE.

Brugeren er indforstået med, at kun SAS WEABLE har ret til at anvende certificeringslogoet på billederne. Enhver efterligning eller uautoriseret brug af certificeringslogoet af en bruger eller en tredjepart kan betragtes som et kontraktbrud og kan resultere i retssager i overensstemmelse med gældende civil- og straffelovgivning.

Artikel 13 – Levering og format af genererede billeder

SAS WEABLE forpligter sig til at stille billeder, der er genereret af AI som svar på en gyldig anmodning, til rådighed for brugeren i overensstemmelse med de betingelser, der er defineret i disse generelle vilkår og betingelser for salg.

De billeder, der genereres af AI, vil blive leveret i digital form til brugeren via webstedet eller via e-mail til den e-mailadresse, der er knyttet til brugerens konto. Brugeren forpligter sig til at angive en gyldig e-mailadresse og til at tjekke sin indbakke regelmæssigt.

De billeder, der genereres af AI, leveres i et standardformat (f.eks. JPEG, PNG). Det er brugerens ansvar at have den rette software og hardware til at åbne og bruge disse billeder.

SAS WEABLE bestræber sig på at levere specialgenererede billeder inden for en rimelig tid, efter at brugeren har indsendt sin anmodning. SAS WEABLE kan dog ikke garantere en præcis leveringstid, som kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom mængden af modtagne anmodninger, anmodningens kompleksitet og AI’s behandlingskapacitet.

SAS WEABLE kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser i levering eller manglende levering af specialgenererede billeder forårsaget af tekniske problemer uden for dets kontrol, såsom serverproblemer, AI-fejl eller problemer med brugerens e-mail.

Hvis brugeren ikke kan downloade eller modtage det billede, der er genereret efter levering, skal han informere SAS WEABLE så hurtigt som muligt, så sidstnævnte kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Brugeren accepterer, at SAS WEABLE kan slette de genererede billeder fra sine servere efter en rimelig tidsperiode, som vil blive meddelt brugeren. Efter denne periode er det genererede billede muligvis ikke længere tilgængeligt til download.

13.x Administration af ikke-købte brugerdefinerede billeder

Når en bruger anmoder om oprettelse af tilpassede billeder via tjenesten, genereres der otte (8) billedforslag som svar på deres anmodning. Disse billeder forbliver udelukkende tilgængelige for brugeren i en fast periode på tredive (30) dage fra datoen for deres oprettelse. I slutningen af denne periode kan alle billeder, der ikke er købt af brugeren, sættes til salg på webstedet og gøres tilgængelige for alle brugere.

Disse billeder vil dog altid forblive tilgængelige på den oprindelige brugers konto til eventuelt fremtidigt køb. I tilfælde af at et sådant billede erhverves af en anden bruger efter perioden på tredive (30) dage, forbeholder SAS WEABLE sig retten til at trække visningen af det pågældende billede tilbage fra den oprindelige brugers konto.

Ved at afgive en ordre på tilpassede billeder accepterer brugeren udtrykkeligt disse vilkår og betingelser og anerkender, at billeder, der ikke er købt, ved udløbet af perioden på tredive (30) dage vil blive offentliggjort og integreret i webstedets generelle tilbud i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser for salg.

Denne klausul gælder ikke for brugere med et Ultimate-abonnement, for hvem offentliggørelse af brugergenererede billeder under alle omstændigheder vil forblive udelukket.

Artikel 14: Erhvervelse af rettigheder til billeder genereret af kunstig intelligens

Intet billede genereret af kunstig intelligens kan nyde godt af intellektuel ejendomsret på grund af dets kunstige oprindelse. Derfor overdrages alle rettigheder til at bruge dette billede til brugeren af virksomheden ved effektiv betaling af den aftalte pris under de betingelser, der er angivet i disse GCS.

Uanset overdragelsen af rettighederne til at bruge billedet til brugeren, forbeholder virksomheden sig retten til at reproducere, bruge og distribuere billederne til sin egen promovering og til tjenestens promovering. Denne brug vil ikke give anledning til nogen kompensation for brugeren.

Artikel 15: Begrænsning af ansvar

SAS WEABLE gør alt for at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er nøjagtige, fuldstændige og opdaterede. SAS WEABLE kan dog ikke holdes ansvarlig for fejl, udeladelser, serviceafbrydelser, tab af data, direkte eller indirekte skader eller andre former for tab som følge af brugen af denne hjemmeside eller manglende adgang til den, medmindre sådanne skader direkte kan henføres til en fejl begået af SAS WEABLE.

Desuden kan virksomheden ikke garantere, at hjemmesiden vil være tilgængelig kontinuerligt, uden midlertidig afbrydelse, suspension eller fejl. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre, suspendere eller afbryde adgangen til hjemmesiden til enhver tid uden forudgående varsel eller forpligtelse til at yde kompensation.

Med hensyn til de produkter og tjenester, der tilbydes på webstedet, såsom generering af tilpassede billeder, køb af billedpakker eller integration af værktøjet i eksterne websteder, gør virksomheden alt for at give nøjagtige og opdaterede oplysninger. Virksomheden kan dog ikke garantere, at de billeder, der genereres af AI, nøjagtigt opfylder hver brugers specifikke forventninger, eller at hvert billede vil være relevant eller nyttigt for alle brugere.

Derudover bruger SAS WEABLE eksterne værktøjer og tredjepartstjenester, såsom ChatGPT, billedgenererende AI’er og Discord, for at få sine tjenester til at fungere korrekt. Selvom virksomheden bestræber sig på at vælge pålidelige partnere og kvalitetsværktøjer, kan den ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer, funktionsfejl eller skader, der måtte opstå i forbindelse med brugen af disse eksterne værktøjer og tredjepartstjenester.

Derudover er køb af produkter og tjenester på hjemmesiden underlagt de betingelser, der er beskrevet i vores generelle salgsbetingelser. Brugen af hjemmesiden og køb af produkter og tjenester på hjemmesiden er udelukkende brugerens ansvar.

Det er udtrykkeligt underforstået, at denne ansvarsbegrænsningsklausul er en væsentlig betingelse, uden hvilken virksomheden ikke ville have accepteret at levere hjemmesiden, produkterne og tjenesterne.

Artikel 16 – Garantier

SAS WEABLE giver ingen rettigheder eller garantier med hensyn til brugen af navne, mærker, kommercielle identifikationselementer, logoer, registrerede tegn, modeller, kunstværker eller arkitektur samt alle elementer, der er beskyttet af rettigheder, og som er repræsenteret på billederne. Det er derfor brugerens ansvar at kontrollere, om der kræves tilladelse til at bruge disse billeder. Brugeren er ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser.

Artikel 17 – Tilgængelighed

Vores tilbud er gyldige, så længe de er synlige på siden.

Når vi behandler din ordre, informerer vi dig hurtigst muligt via e-mail på den adresse, der er knyttet til dit abonnement, eller via Communication Manager på din konto, hvis de produkter, du har bestilt, viser sig ikke at være tilgængelige, og vi vil ikke opkræve betaling for disse produkter.

Artikel 18 – Særlige betingelser og kampagnetilbud

SAS WEABLE kan lejlighedsvis foreslå særlige tilbud, kampagner eller særlige betingelser for brug af tjenesten (“særlige tilbud”). Disse specialtilbud kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der meddeles brugeren på tidspunktet for tilbuddet.

Brugeren skal læse disse yderligere vilkår og betingelser omhyggeligt og acceptere dem, før han/hun deltager i et særtilbud. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse generelle salgsbetingelser og betingelserne for et særligt tilbud, har sidstnævnte forrang.

Specialtilbud er gyldige i den periode, der er angivet i tilbuddet, og kan annulleres eller ændres af SAS WEABLE til enhver tid, uanset årsag og uden varsel, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Specialtilbud kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

Hvis brugeren opsiger sin konto, eller hvis hans adgang til tjenesten opsiges på grund af overtrædelse af disse generelle salgsbetingelser, kan han miste alle de fordele, der er forbundet med de særlige tilbud, uden ret til kompensation.

SAS WEABLE forbeholder sig ret til at kontrollere brugerens berettigelse til særtilbud og til at afvise eller tilbagekalde et særtilbud, hvis det vurderes, at brugeren ikke er berettiget eller har misbrugt tilbuddet.

Artikel 19 – Ændring af tjenesten eller de generelle salgsbetingelser

Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer på vores hjemmeside, i vores procedurer og i vores vilkår og betingelser, herunder disse vilkår og betingelser.

Du er underlagt de vilkår og betingelser, procedurer og generelle salgsbetingelser, der er gældende på det tidspunkt, hvor du bestiller et produkt fra os, medmindre en ændring af disse vilkår og betingelser eller disse generelle salgsbetingelser kræves af en administrativ eller statslig myndighed (i hvilket tilfælde en sådan ændring kan gælde for tidligere ordrer afgivet af dig).

Hvis en bestemmelse i disse generelle salgsbetingelser af en eller anden grund anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse anses for at kunne adskilles og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

Artikel 20 – Dispensation

Hvis du overtræder disse vilkår og betingelser, og vi ikke foretager os noget, vil vi stadig have ret til at bruge vores rettigheder og retsmidler i alle andre situationer, hvor du overtræder disse vilkår og betingelser.

Artikel 21: Elektronisk kommunikation

Når du bruger en tjeneste eller sender e-mails, SMS eller anden kommunikation til os fra dit faste eller mobile udstyr, kommunikerer du med os elektronisk. Vi kommunikerer med dig elektronisk på forskellige måder, f.eks. via e-mail, SMS eller ved at lægge e-mails eller meddelelser ud på hjemmesiden eller via andre tjenester, f.eks. vores Communication Manager. Til kontraktlige formål accepterer du, at alle aftaler, oplysninger, afsløringer og anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig, medmindre en specifik obligatorisk lov kræver andet.

Artikel 22 – Kundeservice

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte vores kundeservice.

For at spore din ordre, udøve din fortrydelsesret eller gøre brug af de juridiske eller kommercielle garantier, kan du kontakte os på contact@all-images.ai.

Du er informeret om, at dine data i forbindelse med kundeserviceaktiviteter kan tilgås af underleverandører, der handler på vegne af SAS WEABLE, og som befinder sig i lande uden for Den Europæiske Union. SAS WEABLE implementerer alle nødvendige procedurer for at opnå de garantier, der er nødvendige for at sikre sikkerheden ved sådanne overførsler. For mere information om, hvordan dine data behandles, se Personlige data.

Artikel 23 – Intellektuel ejendomsret

Alle tekster, kommentarer, værker, illustrationer, værker og billeder, der gengives eller repræsenteres på SAS WEABLE’s hjemmesider, er strengt forbeholdt copyright og intellektuel ejendomsret i hele verden. Alle “værker” genereret af kunstig intelligens er udelukket fra denne artikels anvendelsesområde. Som sådan, og i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret, er kun privat brug tilladt, med forbehold for andre eller endnu mere restriktive bestemmelser i loven om intellektuel ejendomsret. Enhver hel eller delvis gengivelse eller repræsentation af SAS WEABLE-webstederne eller af alle eller dele af de elementer, der findes på webstedet, er strengt forbudt.

Firmanavne, varemærker og kendetegn, der gengives på SAS WEABLE’s hjemmesider, er beskyttet af varemærkelovgivningen. Reproduktion eller gengivelse af hele eller dele af ovenstående tegn er strengt forbudt og kræver forudgående skriftlig tilladelse fra varemærkeindehaveren.

Artikel 24 – Brugerens retsevne

Ved at få adgang til webstedet og bruge tjenesten erklærer og garanterer brugeren, at han/hun har den nødvendige juridiske kapacitet til at indgå og overholde de forpligtelser, der er fastsat i disse generelle vilkår og betingelser for salg.

Denne juridiske kapacitet betyder, at brugeren skal have nået myndighedsalderen i sit bopælsland og ikke være under en juridisk beskyttelsesforanstaltning (værgemål eller kuratorium), der kan forhindre hans/hendes evne til at forstå, acceptere og respektere disse vilkår og betingelser for salg.

Hvis brugeren handler i en juridisk persons navn og på dennes vegne, erklærer og garanterer han, at han er behørigt bemyndiget til at indgå aftaler i denne juridiske persons navn og på dennes vegne, og at denne juridiske person accepterer at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser for salg.

SAS WEABLE forbeholder sig retten til, til enhver tid og efter eget skøn, at bede brugeren om at fremlægge bevis for alder eller tilladelse til at indgå kontrakt på vegne af en juridisk enhed.

Hvis brugeren ikke fremlægger tilfredsstillende bevis for sin juridiske kapacitet, kan SAS WEABLE efter eget skøn suspendere eller opsige brugerens adgang til webstedet og tjenesten, uden at det berører andre retsmidler, der er til rådighed i henhold til loven eller disse generelle salgsbetingelser.

Artikel 25 – Kompetent domstol

Enhver tvist i forbindelse med fortolkningen og udførelsen af disse generelle salgsbetingelser er underlagt fransk lov.

Hvis der ikke findes en mindelig løsning, vil tvisten blive henvist til handelsdomstolen i Nice.