Kié a szerzői jog egy mesterséges intelligencia által generált képen?

Szerző: | jún 1, 2023 | Jogi | 0 hozzászólás

A mesterséges intelligencia megjelenésével a szellemi tulajdonhoz való jog korlátjai egyre vékonyabbak. Mi a helyzet az AI által generált képekkel? Kié a szerzői jog az AI által létrehozott képeken?

Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy a Az AI által generált képek szabadok-e a szerzői jogtól, szabadon felhasználhatók-e kereskedelmi kontextusban. Végezetül megvitatjuk, hogy milyen jogszabályokkal és felelősséggel jár, ha egy szerzői joggal védett képet engedély nélkül használnak fel a mesterséges intelligenciával.

A mesterséges intelligencia által generált képek jogdíjmentesek?

Amikor MTI által generált képek, felmerül a szellemi tulajdon kérdése, amely bonyolult lehet. Valóban, nem minden mesterséges intelligencia által generált kép tekinthető automatikusan jogdíjmentesnek.

A mesterséges intelligencia által generált képek létrehozásában és szerzői jogi tulajdonjogában érintett főbb szereplők

Kié a szerzői jog az AI által generált képen?\

Egy mesterséges intelligencia által létrehozott kép esetében a szerzői jogok tulajdonjogát illetően 3 fő tényező játszik szerepet. Ezek a következők:

  • A mesterséges intelligencia maga. Bizonyos esetektől függően érdekes kérdés, hogy egy IA jogilag szerzőnek tekinthető-e, és így jogosult-e a szerzői jogokra. A legtöbb jogrendszerben a szerzői jog az emberek alkotásaira vonatkozik. A mesterséges intelligenciák elterjedésével azonban elképzelhető, hogy egy mesterséges intelligencia szerzői joggal rendelkezik;
  • A mesterséges intelligencia létrehozója vagy tulajdonosa. Ha egy természetes vagy jogi személy hozta létre vagy birtokolja a mesterséges intelligenciát, akkor igényt tarthat a mesterséges intelligencia alkotásai által létrehozott szerzői jogokra, beleértve a generált képeket is;
  • A képzési adatok tulajdonosa. Ha a mesterséges intelligenciát egy adott adathalmazból képezték ki, akkor az adatok tulajdonosa is igényelhet bizonyos jogokat a mesterséges intelligencia alkotásaihoz, beleértve a képeket is.

Mivel a szerzői jogokat részben vagy egészben mindegyik fél megszerezheti, figyelembe kell venni a szerzői jogok tulajdonjogát meghatározó kritériumokat.

Milyen kritériumok határozzák meg a szerzői jogtulajdont egy mesterséges intelligencia által generált kép esetében?

Ezek a kritériumok, amelyek az egyes országok jogszabályai szerint változnak, figyelembe vehetők:

    • A mesterséges intelligenciával létrehozott képhez való szerzői jog hozzárendelésének kritériuma lehet az emberi hozzájárulás mértéke;
    • A mesterséges intelligencia létrehozásában vagy felhasználásában részt vevő felek közötti szerződéses megállapodások. Ezek a megállapodások meghatározhatják a MTI által generált képek szerzői jogi tulajdonjogát ;
  • Az országok helyi szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi törvényei

 

A mesterséges intelligencia által generált kép kereskedelmi célokra felhasználható?

A válasz erre a kérdésre ismét a helyzettől függ. Egyes mesterséges intelligenciaprogramok lehetővé teszik a generált képek kereskedelmi célú terjesztését, mások engedélyeket és/vagy jogosítványokat igényelnek.

Ki a felelős, ha a mesterséges intelligencia egy már létező, szerzői jogvédelem alatt álló képet használ?

Néha előfordul, hogy a mesterséges intelligencia szerzői jogvédelem alatt álló iképet használ. Ebben a konkrét esetben megkérdőjelezhető az említett generált kép létrehozásában részt vevő főszereplők felelőssége.

A mesterséges intelligencia fejlesztőinek vagy tulajdonosainak jogi kötelezettségei

Kié a szerzői jog az AI által generált képen?\

Az AI fejlesztők tekinthetők elsődlegesen felelősnek, ha az AI programjuk engedély nélkül használ fel egy jogvédett képet. Etikai és jogi szempontból úgy kell megtervezniük és programozniuk az AI-t, hogy tiszteletben tartsák a szerzői jogokat, és elkerüljék a szerzői jogvédelem alatt álló képek engedély nélküli felhasználását.

A Az AI tulajdonosai, a maguk részéről (vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek) szintén felelősségre vonhatók, ha a tulajdonukban lévő AI szerzői jogvédelem alatt álló képet használ. A mesterséges intelligencia tulajdonosaiként felelősséggel tartoznak azért, hogy biztosítsák, hogy annak használata megfeleljen a szerzői jogi törvényeknek.

Jelentési eljárások a szerzői jogtulajdonosok számára, akiknek a képeit a mesterséges intelligencia engedély nélkül használta fel.

Azok a szerzői jogtulajdonosok, akiknek a képeit a mesterséges intelligencia engedély nélkül használta fel, a meglévő bejelentési eljárásokat használhatják jogaik érvényesítésére. Ez magában foglalhatja a szerzői jog megsértéséről szóló bejelentéseket azon platformok felé, ahol a mesterséges intelligenciát használják, a kép törlésére irányuló kérelmeket vagy kártérítési igényeket.

Azoknak az online platformoknak, amelyek IA-t generáló képeket használnak, szintén rendelkezniük kell olyan bejelentési mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik a szerzői jogtulajdonosok számára, hogy jelentsék képeik jogosulatlan felhasználását. Ezek a platformok kötelezhetők a kérdéses képek azonnali eltávolítására vagy más lépések megtételére a szerzői jogi problémák megoldása érdekében.