Kunstmatige intelligentie daagt auteursrecht uit

door | jul 10, 2023 | Wettelijk | 0 Reacties

Stelt kunstmatige intelligentie, beter bekend als AI, het auteursrecht ter discussie? Dit is een vraag waar specialisten zich al lange tijd over buigen. Het gebruik van AI’s zoals ChatGPT, Dall-E 2, Stable Diffusion en MidJourney, om er maar een paar te noemen, is nu exponentieel en bijna onvermijdelijk. Het gebruik ervan roept echter een aantal juridische vragen op.

auteursrecht: definitie

Auteursrecht valt onder de wet op intellectueel eigendom en is opgesplitst in twee takken.

  • Het morele recht, waarvan wordt gezegd dat het onschendbaar en niet-overdraagbaar is, betreft het respect voor de naam en de status van de auteur en zijn werk.
  • Het economisch recht betreft de commerciële exploitatie van het werk voor een maximale duur. Zo vallen 70 jaar na de dood van de auteursrechthebbende al zijn creaties in het zogenaamde publieke domein.

Het auteursrecht stelt alle makers in staat om het gebruik van hun werk te controleren en geeft hen exclusieve rechten op alle gebieden: reproductie, distributie, representatie en wijziging.

Les défis des juristes pour gérer l'IA et les droits d'auteur

Volgens Artikel L 111.1 van het Wetboek van Intellectueel Eigendom: “De auteur van een werk van de geest geniet een exclusief onstoffelijk eigendomsrecht over dit werk, door het enkele feit van zijn creatie, dat tegen iedereen kan worden afgedwongen”. Het auteursrecht beschermt vele vormen van creatie: literaire werken (romans, gedichten, artikelen), artistieke werken (schilderijen, beeldhouwwerken, foto’s), muzikale werken, films, software en vele andere.

In Frankrijk is geen formele verklaring vereist. Een werk wordt automatisch toegeschreven aan de maker. In het geval van meerdere claims moeten de bevoegde autoriteiten echter de anterieure bezitsgraad controleren. Degene die de vroegste datum kan aantonen, wordt beschouwd als de eigenaar. Daarom is het belangrijk om een werk te “registreren” met een tijdsgestempeld en gecertificeerd depot, via het INPI.

Tot slot is de term “copyright” het Angelsaksische equivalent van auteursrecht in Frankrijk.

De uitdagingen voor advocaten bij het beheren van AI en auteursrecht

Kan een werk dat beschermd wordt door deze auteursrechten zonder toestemming gebruikt worden door een AI? En, omgekeerd, kan een originele creatie gegenereerd door een AI wettelijk beschermd worden?

Gebruik van auteursrechtelijk beschermde gegevens

AI’s kunnen worden gebruikt om automatisch inhoud te genereren, zoals nieuwsartikelen, muziek of kunstwerken. Wanneer dergelijke inhoud wordt gecreëerd, kan de kwestie van auteursrecht opduiken.

Als de AI wordt gebruikt door een individu of organisatie, kan deze auteursrecht claimen op de geproduceerde inhoud. Als de AI echter autonoom wordt gebruikt, zonder noemenswaardige menselijke tussenkomst, kan het toekennen van auteursrecht complexer zijn. Het vermogen van AI om dergelijke inhoud snel en efficiënt te reproduceren kan het probleem van namaak en piraterij verergeren.

Bovendien kan het trainen van een AI-model de manipulatie vereisen van grote hoeveelheden auteursrechtelijk beschermde gegevens zoals tekst, afbeeldingen en geluidsfragmenten. Het gebruik van deze gegevens zonder toestemming kan mogelijk een inbreuk vormen op het auteursrecht, d.w.z. worden beschouwd als namaak door reproductie (artikelen L. 122-1, L.122-3, L.335-3 van de Franse wet op intellectueel eigendom).

Werken gemaakt door AI

Les défis des juristes pour gérer l'IA et les droits d'auteur

Een originele creatie door AI is daarentegen niet beschermd. De status van werken gemaakt door kunstmatige intelligentie is bijzonder onduidelijk omdat ze niet worden beschouwd als door een mens bedacht. Als zodanig zouden ze automatisch in het publieke domein vallen, wat een probleem vormt voor de bedrijven die ze beschikbaar stellen nadat ze miljoenen in hun AI-systemen hebben geïnvesteerd.

Sommige landen hebben anders besloten. In het Verenigd Koninkrijk is de wetgeving bijvoorbeeld duidelijk: in het geval van een literair, dramatisch, muzikaal of artistiek werk dat met behulp van een computer is gemaakt, wordt de persoon die de benodigde stappen heeft genomen om het werk te maken, beschouwd als de auteur ervan.

De interactie tussen AI en auteursrecht roept complexe juridische en ethische vragen op. De explosieve toename van de rekenkracht van computers betekent dat het verschil tussen een “werk van de geest” en een kunstmatig werk nu nauwelijks meer te onderscheiden is.

Juristen moeten zich richten op het monitoren en aanpassen van auteursrechtwetten om rekening te houden met de technologische vooruitgang. Tegelijkertijd zullen ze een balans moeten vinden tussen het beschermen van de rechten van makers en het bevorderen van innovatie op het gebied van AI.

Auteursrechtwetgeving in het algemeen, en met het gebruik van kunstmatige intelligentie in het bijzonder, zal zichzelf waarschijnlijk opnieuw moeten uitvinden. Er wordt wereldwijd al fundamenteel werk verricht.

Het debat zal zich moeten richten op de mogelijkheid van een rendement op investering voor bedrijven die deze technologie gebruiken, en niet alleen op de uitdaging die kunstmatige intelligentie vormt voor het auteursrecht.