Kié a szerzői jog egy ia-generált képre?

Szerző: | aug 25, 2023 | Hírek | 0 hozzászólás

Comment créer des images grâce à l'intelligence artificielle ?

A mesterséges intelligencia megjelenésével a szellemi tulajdonhoz való jognak egyre vékonyabbak a korlátai. Mi a helyzet az AI által generált képekkel? Kié a szerzői jog az AI által létrehozott képeken?

Ebben a cikkben arról lesz szó, hogy a Az AI által generált képek szabadok-e a szerzői jogtól, szabadon felhasználhatók-e kereskedelmi kontextusban. Végezetül megvizsgáljuk, hogy milyen jogszabályok és felelősségek vonatkoznak arra, ha egy szerzői joggal védett képet engedély nélkül használunk AI-t.

A mesterséges intelligencia által generált képek szabadok a szerzői jogtól?

A mesterséges intelligencia által generált képek esetében felmerül aszellemi tulajdon kérdése, amely bonyolult lehet. Nem minden mesterséges intelligencia által generált kép tekinthető automatikusan jogmentesnek.

A Az IA által generált kép létrehozásában és szerzői jogi tulajdonjogában érintett főbb szereplők.

A mesterséges intelligencia által létrehozott kép tekintetében a szerzői jogtulajdonlás 3 fő tényezőt érint. Ezek a következők:

Maga a mesterséges intelligencia. Bizonyos esetekben érdekes megfontolni, hogy a mesterséges intelligencia jogilag szerzőnek tekinthető-e, és így jogosult-e szerzői joggal. A legtöbb jogrendszerben a szerzői jog az emberek alkotásai esetében érvényesül. A mesterséges intelligenciák elterjedésével azonban elképzelhető, hogy egy mesterséges intelligencia szerzői joggal rendelkezik;

l A mesterséges intelligenciaalkotója vagy tulajdonosa. Ha egy természetes vagy jogi személy hozta létre vagy birtokolja a mesterséges intelligenciát, akkor igényt tarthat a mesterséges intelligencia alkotásai által létrehozott szerzői jogokra, beleértve a létrehozott képeket is;

l A képzési adatok tulajdonosa. Ha a mesterséges intelligenciát egy adott adathalmazból képezték ki, akkor az adatok tulajdonosa is követelhet bizonyos jogokat a mesterséges intelligencia alkotásaihoz, beleértve a képeket is.

Mivel a szerzői jogokat részben vagy egészben bármelyik fél megszerezheti, figyelembe kell venni a szerzői jogok tulajdonjogának meghatározására vonatkozó kritériumokat.

Milyen kritériumok határozzák meg a szerzői jogi tulajdonjogot egy mesterséges intelligencia által generált kép esetében?

Ezek a kritériumok, amelyek az egyes országok jogszabályai szerint változnak, figyelembe vehetik :

l Az emberi közreműködés mértéke lehet a mesterséges intelligenciával előállított képhez való szerzői jog odaítélésének kritériuma;

l A mesterséges intelligencia létrehozásában vagy felhasználásában részt vevő felek közötti szerződéses megállapodások. Ezek a megállapodások meghatározhatják a létrehozott képek szerzői jogainak tulajdonjogát;

l Az országok helyi szerzői jogi és szellemi tulajdonjogi törvényei.

A mesterséges intelligencia által generált kép kereskedelmi célokra felhasználható-e?

A válasz erre a kérdésre ismét a helyzettől függ. Egyes mesterséges intelligenciaprogramok engedélyezik a generált képek kereskedelmi célú terjesztését, mások engedélyeket és/vagy engedélyeket igényelnek.

Képek egy blogbejegyzésben: egy alapvető ?

Ki a felelős, ha a mesterséges intelligencia egy szerzői jogvédelem alatt álló képet használ?

Néha előfordul, hogy az AI szerzői jogvédelem alatt álló képet használ. Ebben a konkrét esetben megkérdőjelezhetjük a generált kép létrehozásában részt vevő főszereplők felelősségét.

A mesterséges intelligencia fejlesztőinek vagy tulajdonosainak jogi kötelezettségei.

Az AI fejlesztők elsődlegesen felelősnek tekinthetők, ha AI programjuk engedély nélkül használ fel egy jogvédett képet. Etikai és jogi szempontból úgy kell megtervezniük és programozniuk az AI-t, hogy tiszteletben tartsák a szerzői jogokat, és elkerüljék a szerzői jogvédelem alatt álló képek engedély nélküli felhasználását.

A Az AI tulajdonosai, a maguk részéről (vállalatok, szervezetek vagy magánszemélyek) szintén felelősségre vonhatók, ha a tulajdonukban lévő AI szerzői jogvédelem alatt álló képet használ. A mesterséges intelligencia tulajdonosaiként felelősséggel tartoznak azért, hogy biztosítsák, hogy annak használata megfeleljen a szerzői jogi törvényeknek.

Megjelentési eljárások a szerzői jogtulajdonosok számára, akiknek a képeit engedély nélkül használta fel egy mesterséges intelligencia.

Azok a szerzői jogtulajdonosok, akiknek a képeit a mesterséges intelligencia engedély nélkül használta fel, a meglévő bejelentési eljárásokat használhatják jogaik érvényesítésére. Ez magában foglalhatja a szerzői jogsértésről szóló bejelentéseket azon platformok felé, ahol a mesterséges intelligenciát használják, törlési kérelmeket vagy kártérítési igényeket.

Azoknak az online platformoknak, amelyek IA-t generáló képeket használnak, szintén rendelkezniük kell olyan bejelentési mechanizmusokkal, amelyek lehetővé teszik a szerzői jogtulajdonosok számára, hogy jelentsék képeik jogosulatlan felhasználását. Ezek a platformok kötelezhetők a kérdéses képek azonnali eltávolítására vagy más lépések megtételére a szerzői jogi problémák megoldása érdekében.