Gælder copyright for billeder genereret af ia?

af | aug 25, 2023 | Nyheder | 0 Kommentarer

Spørgsmålet om, hvorvidt et billede, der er genereret af intelligens, har copyright, er ret relevant. I virkeligheden er emnet komplekst og underlagt lovændringer i forskellige lande. I lyset af disse meteoriske fremskridt har nogle officielle institutioner ikke tøvet med at sige deres mening. Find ud af, om copyright gælder for billeder, der er genereret af AI.

To typer AI-skabelse til billeder

gælder copyright for billeder genereret af ia 2?

Ifølge en håndbog udarbejdet af advokater med speciale i ophavsret og distribueret af Kulturministeriet, er der to typer AI-skabelse, når det gælder billeder. Ved at skelne mellem dem kan vi definere konturerne af det problem, vi beskæftiger os med.

Det første tilfælde refererer til computerstøttet design. De er uafhængige af AI-softwaren, som blot fungerer som et værktøj i skabelsesprocessen, der overvåges af et menneske. I det andet tilfælde skabes kreationer spontant af kunstig intelligens uden menneskelig indblanding, hvilket ses som en afgørende faktor i skabelsesprocessen.

Disse punkter rejser spørgsmålet om, hvorvidt ophavsretten kan anvendes til at skabe værker ved hjælp af kunstig intelligens uden for de eksisterende juridiske rammer. I det første tilfælde kan man mene, at ophavsmandens indgriben forbliver og kan beskyttes af specifikke rettigheder. Hvis der derimod er tale om en skabelse, der er genereret spontant af kunstig intelligens, er debatten ret omfattende.

Hvem kan påberåbe sig ophavsretten til et billede skabt af kunstig intelligens?

gælder copyright for billeder genereret af ia 1?

I de fleste tilfælde tilskrives den intellektuelle ejendomsret til billeder, der er genereret af kunstig intelligens, den person eller virksomhed, der har skabt modellen eller programmet. Det betyder, at selv om billederne er baseret på indikationer fra andre, anses skaberen af modellen eller programmet generelt for at være indehaver af ophavsretten.

Men hvis billederne anses for at være arbejde udført på vegne af en tredjepart, kan ophavsretten tilhøre den person eller virksomhed, der bestilte skabelsen af billederne. Lad os tage eksemplet med en kunde, der hyrer en grafisk designer til at generere billeder ved hjælp af AI. Kunden vil sandsynligvis blive genkendt som ejer af billedet. I hvert fald til en vis grad og til en bestemt anvendelse.

Det er også vigtigt at bemærke, at intellektuel ejendom i visse tilfælde kan deles mellem flere parter. I et tilfælde, hvor en virksomhed bruger en grafisk designers tjenester og giver ham en læringsmodel, der tjener som grundlag for hans arbejde, kan det digitale arbejde, der genereres, være genstand for en deling af intellektuel ejendom mellem de to parter.

De amerikanske myndigheders holdning

Det er vigtigt at bemærke de amerikanske myndigheders holdning til dette spørgsmål, da de europæiske myndigheder kan følge trop i den nærmeste fremtid. I 2023 udtalte USCO, USA’s ophavsretskontor, for nylig, at visuelt indhold produceret af kunstige intelligenser ikke kunne nyde godt af ophavsret. Selv om AI’er arbejder på basis af menneskelige parametre for at generere resultater, er det ikke muligt at anerkende ophavsretten til de producerede værker via ophavsret.

Ifølge USCO er graden af kreativitet afgørende for, om et værk er beskyttet af ophavsret. Men modeller for kunstig intelligens er i øjeblikket ikke i stand til at gengive denne kreativitet uden indblanding fra et menneske. På den anden side har folk, der bruger tjenester fra kunstig intelligens, ikke absolut kontrol over den måde, hvorpå disse værker produceres. De er derfor ikke berettiget til ophavsret.

I USA bliver udgivere af software til kunstig intelligens retsforfulgt. De beskyldes for at krænke ophavsretten for de kunstnere, hvis værker er inkluderet i databaserne. Dommene er ventet med spænding af de involverede på området, da de vil tjene som præcedens.

Verden af visuel indholdsskabelse er ved at gennemgå en revolution med hensyn til copyright. Hele samfundet kunne udvikle sig i sit forhold til produktionen af visuelle værker. Det er vigtigt at erkende, at i denne debat om ophavsretten til automatiske visuelle frembringelser nævnes AI-designernes talenter ikke. Anvendelsen af sådanne værktøjer kræver dog mobilisering af en bred vifte af færdigheder. De spørgsmål, der står på spil, er ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder. Vores forhold til kunst og kunstig intelligens er faktisk baseret på filosofiske overvejelser.

Vores funktionaliteter

Tilmeld dig gratis

Begynd at downloade dine første billeder GRATIS lige nu!

Få 3 gratis billeder blot ved at registrere dig!

Tilmeld dig nu